• Banner Kiem
  • Banner Paardebloem
  • Banner Veld

COMPASSIE 

Afdrukken

Compassietraining of MBCL

Mindfulness-Based Compassionate Living
 
'De vogel die verlichting heet heeft twee vleugels nodig: de vleugel van wijsheid en de vleugel van compassie.'  -zen spreuk -  


Inleiding

Compassie is in iedereen aanwezig. Het is ons natuurlijke vermogen om een bewuste vriendelijke relatie met onszelf en anderen te ontwikkelen. Het gaat samen met ons verlangen dat we gelukkig willen zijn en dat anderen gelukkig zijn.

In moeilijke of stressvolle situaties is het soms niet zo eenvoudig om met een liefdevolle vriendelijke houding in contact te blijven met wat zich aandient, zonder dat het ons overspoelt. Het vraagt moed om het contact met bijvoorbeeld pijn en oncomfortabele gevoelens en gedachtes elke keer weer aan te gaan. Het vraagt vertrouwen en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. Met de training oefen je om compassie meer toe te laten in je denken, voelen en handelen.

De Compasssietraining is bedoeld voor diegenen die een achtweekse mindfulnesstraining basis hebben gevolgd en hun beoefening willen verdiepen met de beoefening van compassie. De training bouwt voort op de aandachttraining uit mindfulness en is ontwikkeld als Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL).

Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie of mededogen. Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen tot bloei te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan worden gedaan. 
De beoefening van compassie, die bij de basis mindfulnesscursus  meer impliciet aanwezig is, komt expliciet aan bod in deze vervolgtraining. Het programma is gebaseerd op een wetenschappelijk verantwoorde toepassing van de beoefening van (zelf)compassie in de gezondheidszorg. De training is geïnsprireerd op het werk van Erik van den Brink en Frits Koster (zie www.compassietraining.nl) die zich onder meer hebben laten inspireren door het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Kristin Neff, Tara Brach en Rick Hanson.
 
Voor wie?
De Compasssietraining is bedoeld voor diegenen die de mindfulnesstraining hebben gevolgd en hun beoefening willen verdiepen met de beoefening van compassie.
Vergelijkbaar met de mindfulnesscursus, wordt ook deze training aangeboden aan mensen met diverse problemen. De focus ligt niet op specifieke vormen van lijden, maar op onze relatie met het lijden zoals het zich aandient in ons bestaan – in welke vorm ook. MBCL is geen vervanging van werkzame behandelmethoden voor specifieke aandoeningen, maar kan een aanvulling daarop zijn. Compassiebeoefening kan ons helpen om in een gegeven situatie met wijsheid te kiezen voor methoden met zoveel mogelijk heilzame en zo min mogelijk schadelijke effecten.
 
Wat is het effect?
Wetenschappelijk onderzoek maakt aannemelijk dat (zelf)compassie bijdraagt aan onze gezondheid. Zo blijkt zelfcompassie samen te gaan met:
- een verzachtende invloed op de impact van tegenslagen; 
- minder angst om fouten te maken en afgewezen te worden; 
- meer zelfrespect en sympathie voor eigen tekortkomingen; 
- betere zelfzorg, gezonder eten, minder roken; 
- emotionele intelligentie en gezondere emotieregulatie;
- positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme; 
- meer sociale verbondenheid.
 
Opbouw
Het programma bestaat uit 8 sessies van 2 ½ uur. Tussen de 6e en de 7e sessie wordt een extra stiltebijeenkomst aangeboden om het oefenen te verdiepen. De cursus vraagt van deelnemers dat zij thuis een uur per dag vrijmaken voor het doen van oefeningen. Er wordt thuis gewerkt met een cursusklapper en een audio-cd's. De structuur lijkt daarmee op de basis mindfulnesstraining. 
Anders dan bij de mindfulnesstraining  is er hier meer keuzemogelijkheid welke oefeningen verdiept worden. We spreken van oefensuggesties om het belang te benadrukken van het compassievol kiezen voor die oefeningen die aansluiten bij de fase en het leerproces waarin de deelnemer zich bevindt.
 
Inhoud
Naast het verder trainen van mindfulness komt o.a. het volgende aan bod:
- Het erkennen van pijn en lijden en hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
- Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen, het gevaarsysteem, het jaagsysteem en het zorg- en kalmeringsysteem, respectievelijk gericht op veiligheid, 
  bevrediging en sociale verbondenheid.
- Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en de ‘innerlijke pestkop’.
- Onze gedeelde menselijke conditie (common humanity) en dat waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout.
- Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen door ons zorg- en 
  kalmeringsysteem en de 'innerlijke helper' te voeden.
- Oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, denken en redeneren, visualiseren, spreken en handelen.
 
Cursus 20M0 V
Data
 maandag 2, 9, 16, 23, 30 maart, 6, 20 april, 11, 18 mei. Een stilte bijeenkomst, de cursusavond op 20 april, maakt deel uit van de training.
Tijd
 van 19.30 - 22.00 uur
Kosten
 inclusief cursusmateriaal € 400,-, studenten € 300,-, zakelijk € 600,-
Inschrijven Na inschrijving ontvangt u een e-mail bericht waarin wordt gemeld of u aan de cursus kunt deelnemen en op welke wijze u aan uw betalingsverplichting kunt voldoen.
Locatie
Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX, Nijmegen