• Banner Kiem
  • Banner Paardebloem
  • Banner Veld

TED VAN RIJT
TRAINER 'MINDFULNESS: TRAINING IN AANDACHT'.

tedvanrijtTed van Rijt (1949) studeerde verpleegkunde en is als verpleegkunde docent 17 jaar werkzaam geweest in het Hoger Beroeps Onderwijs te Nijmegen. Daarnaast volgde hij de supervisoren opleiding aan de Voortgezette Opleidingen te Nijmegen. 
In 2000 begon hij aan de 2e graadsopleiding theologie aan de Fontys Hogeschool te Tilburg en in 2005 ronde hij de 1ste graadsopleiding theologie af.
In 2009 volgde hij een MBSR retraite in Mind-Body-Medicine in Duitsland bij J. Kabat-Zinn en Saki Santorelli. In 2009 een Summer Intensive Practicum met Florence Meleo-Meyer en Melissa Blacker in het CFM/UMASS in Worcester/USA. In 2010 sloot hij zijn opleiding tot mindfulnesstrainer af met de Teacher Development Intensive in Oostenrijk bij Florence Meleo-Meyer en Melissa Blacker. Daarna volgende nog een supervisie traject bij Ingrid van der Hout. Hij is geregsitreerd categorie 1 trainer Mindfulness bij de VMBN (Vereniging voor MBSR/MBCT Trainers Nederland).
In 2012 volgde hij de Verdiepingsweek Compassietraining en Module 1 en 2 Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) bij Erik van den Brink en Frits Koster. Hij is erkend MBCL trainer.

De basisbegrippen van meditatie leerde hij van zijn novicemeester Piet van Breemen, een jezuïet. Een tijd lang heeft hij Prem Pal Singh Rawat gevolgd. Deze wijdde hem in in een aantal  meditatietechnieken (meditatie van het licht, geluid, woord en nectar). 
Binnen de Siddha Yoga traditie onder leiding van Gurumayi Chidvilasananda maakte hij kennis met de spirituele oefeningen van yoga zoals meditatie, chanten, contemplatie en onbaatzuchtige dienstbaarheid als middelen tot het doel: Zelfrealisatie. 
Bij Ad Stemerding met wie hij in de Leonardushoeve samenwerkte, leerde hij meditatie instructies geven. 
Bij Sogyal Rinpoche, bij wie hij een aantal workshops volgde, leerde hij de meditatie van mededogen, ook wel tonglen genaamd en afkomstig uit het Tibetaans boeddhisme kennen.
Chris Smoorenburg maakte hem bekend met zazen en het gedachtegoed  van Karlfried Graf von Dürkheim.  
Bij Henk Barendregt en Marij Geurts beoefende hij vipassana meditatie en leerde hij wat het betekent opmerkzaamheid te betrachten. 
Bij Mansukh Patel ontdekte hij de rijkdom van de Bhagavad Gita, waarin meditatie een belangrijke rol speelt.  
Leraren door wie hij zich verder laat inspireren zijn Ken Wilber, Willigis Jäger en Thich Nhat Hanh.
Sinds 2009 heeft hij verschillende vipassana en mindfulness retraites gevolgd bij Frits Koster.

Vanaf 1995 is hij werkzaam bij het Han Fortmann Centrum als docent en staflid en vanaf 2000 tot 2014 als directeur. Na zijn pensionering in 2014 is hij docent en lid van het bestuur.